Tag Archives: สพม 7

Math Sci Camp

ค่าย 2 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดนครนายก 26-30 มีนาคม 2555
ค่ายอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สนับสนุนโดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
จัดค่ายโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีน – นครนายก – สระแก้ว)

 

ค่าย 2 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่ 9-11 พฤษภาคม 2555