ปี 52

เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
ตำแหน่ง อาจารย์ ครูผู้ช่วย ขั้นเงินเดือน 8,700 บาท
เลขประจำตำแหน่ง 1131(ส)
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตอนแรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ปราจีนบุรี เขต 2
ซึ่งตอนหลังเปลี่ยนเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

ประวัติการทำงาน
1. 12 มิ.ย. 52
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการก้าวอย่างยั่งยืน
2. 28 มิ.ย. 52-3 ก.ค.52
อบรมผู้นำยุวกาชาด
3. 19-21 ก.ค.52
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. 10-11 ก.ย.52
ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ด้านการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. 21 พ.ย.52
ประชุมวิชาการโครงการ “ครูกับการปฏิรูปการศึกษารอบสอง”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: